PRIVACYVERKLARING TIGRIS B.V.

WWW.TIGRIS.NL

EDISONWEG 12 

2952 AD, ALBLASSERDAM

INFO@TIGRIS.NL

KVK 68653875 


1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

i. Tigris neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze app, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
ii. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. 
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Tigris in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

A. Van u als websitebezoeker:
i. Voor- en achternaam 
ii. Adresgegevens 
iii. Telefoonnummer 
iv. E-mailadres 
v. Persoonsgegevens die u verstrekt door gebruik te maken van de live chat
vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
vii. Locatiegegevens 
viii. Gegevens over uw activiteiten op onze website 
ix. IP-adres 
x. Internetbrowser en apparaat type 
B. Van u als gebruiker van onze diensten/app:
i. Voor- en achternaam 
ii. Adresgegevens 
iii. Telefoonnummer 
iv. E-mailadres 
v. Persoonsgegevens die u verstrekt door gebruik te maken van de live chat
vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij inschrijving
Al deze gegevens heeft u volledig inzichtelijk middels uw login op onze app en kunt u in de app zelf wijzigen. 

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

A. Minderjarigen:

i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Tigris kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
B. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan. 
i. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tigris.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

A. Tigris verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
i. U te kunnen berichten als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
ii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier; 
iii. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren;
iv. Om onze dienstverlening via de app uit te kunnen voeren. 
Indien u zich inschrijft op de app geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.
B. Hoelang we gegevens bewaren 
i. Tigris zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@tigris.nl.

5. DELEN MET ANDEREN

A. Geen verkoop! 
i. Tigris verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
ii. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tigris blijft verwerkingsverantwoordelijk.

6. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

A. Cookies 
i. Tigris maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. 
B. Wat als u niet van cookies houdt 
i. U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help functie van uw browser.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

A. Uw rechten 
i. U hebt het recht om ons te verzoeken om:
    •    Inzage te geven in uw persoonsgegevens,
    •    Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
    •    Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
    •    De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
    •    En/of uw persoonsgegevens over te dragen aan u of aan een derde.
Uw persoonsgegevens in de app kunt u zelf te allen tijde inzien en wijzigen. 
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Tigris hebben, stuur dan een verzoek naar info@tigris.nl. 
iii. Tigris wil er zeker van zijn dat een verzoek door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. 
iv. Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek. We zullen u in dat geval informeren.

8. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE

A. Wij nemen het echt serieus 
i. Tigris neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@tigris.nl. 
A. SSL 
i. Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Tigris veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. 
B. Hoe herkent u de beveiliging? 
i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

9. AFSLUITING

Tigris behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website en in de app worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.