PRIVACYVERKLARING TIGRIS B.V. 

WWW.TIGRIS.NL
EDISONWEG 12
2952 AD ALBLASSERDAM
INFO@TIGRIS.NL
KVK 68653875 

 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
 2. Privacy? 
 3. Tigris neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze app, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
 4. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. 
 5. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Tigris in deze een zogenaamde verantwoordelijke. 
 6. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN: 
 7. Van u als websitebezoeker 
 8. Voor- en achternaam
  ii. Adresgegevens
  iii. Telefoonnummer
  iv. E-mailadres
  v. Persoonsgegevens die u verstrekt door gebruik te maken van de live chat
  vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
  vii. Locatiegegevens
  viii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
  ix. IP-adres
  x. Internetbrowser en apparaat type 
 9. Van u als gebruiker van onze diensten/app 
 10. Voor- en achternaam
  ii. Adresgegevens
  iii. Telefoonnummer
  iv. E-mailadres
  v. Persoonsgegevens die u verstrekt door gebruik te maken van de live chat
  vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij inschrijving

Al deze gegevens heeft u volledig inzichtelijk middels uw login op onze app en kunt u in de app zelf wijzigen. 

 1. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
  A. Minderjarigen
  i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Tigris kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
 2. Neem contact op als wij iets fout hebben gedaan.
  i. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tigris.nl. Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen. 
 3. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
  A. Tigris verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
  i. U te kunnen berichten als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  ii. U de software toe te sturen, wanneer u hierom vraagt, om deze gratis uit te proberen;
  iii. U onze nieuwsbrief toe te sturen, wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld;
  iv. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier;
  v. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren;
  vi. Om onze dienstverlening via de app uit te kunnen voeren.
  Indien u zich inschrijft op de app geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.
 4. Hoelang we gegevens bewaren
  i. Tigris zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@tigris.nl. 
 5. DELEN MET ANDEREN 
 6. Geen verkoop!
  i. Tigris verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  ii. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tigris blijft verwerkingsverantwoordelijk. 
 7. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
 8. Cookies
  i. Tigris maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd: